Обществени поръчки

Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД

16.08.2017 16:13:56

Доставка на медицински изделия за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД

Демонтаж, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьор за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД - вътрешно отделение, съгласно действащото нормативно законодателство

09.08.2017 11:06:23

Демонтаж, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьор за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД - вътрешно отделение, съгласно действащото нормативно законодателство

ДОСТАВКА НА ОБЩ И СПЕЦИФИЧЕН ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

27.06.2017 12:24:17

ДОСТАВКА НА ОБЩ И СПЕЦИФИЧЕН ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ

Закупуване на медицинско оборудване за Клиника по Образна диагностика

23.05.2017 14:19:29

Закупуване на медицинско оборудване за Клиника по Образна диагностика

“ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА КЛИНИКА”

10.02.2017 12:59:52

Изпълнението на поръчката включва доставка и монтаж на медицинско оборудване за Детско гръдно отделение, Отделение по хирургия на новороденото, Детска коремна хирургия и Детска травматология към Детска клиника при УМБАЛСМ «Н.И. Пирогов» ЕАД