Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ - УИН в РОП 00693-2016-0004

01.04.2016 16:49:05

Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на болницата по предварителна заявка от страна на възложителя за срок от две календарни години.

ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ - УИН в РОП 00693-2016-0003

30.03.2016 09:22:00

Периодични доставки на дезинфекционни препарати, отговарящи на нормативните изисквания на действащото в страната законодателство, съгласно спецификация за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, гр. София

ДОСТАВКА НА СУХИ И ТЕЧНИ РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА - УИН в РОП 00693-2016-0002

29.02.2016 09:27:10

Ежеседмични доставки на течни и сухи разтвори за хемодиализа за пациенти с хронична бъбречна недостатъчност в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, съгласно спецификация

ЗАКУПУВАНЕ НА ЕДИН БРОЙ РЕНТГЕНОВА ТРЪБА МОДЕЛ STRATON MX P HIGH-PERFORMANCE ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ SIEMENS SOMATOM DEFINITION AS 40 - УИН в РОП 00693-2016-0001

17.02.2016 15:38:38

ЗАКУПУВАНЕ НА ЕДИН БРОЙ РЕНТГЕНОВА ТРЪБА МОДЕЛ STRATON MX P HIGH-PERFORMANCE ЗА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ SIEMENS SOMATOM DEFINITION AS 40

Доставка на автомобилни горива - бензин А95 и дизелово гориво, чрез зареждане с карти за безналично заплащане на обществени бензиностанции - УИН в РОП 00693-2015-013

23.12.2015 12:36:16

Доставка на автомобилни горива - бензин А95 и дизелово гориво, чрез зареждане с карти за безналично заплащане на обществени бензиностанции

Доставка на атравматичен шевен материал - УИН в РОП: 00693-2015-0012

11.11.2015 14:06:00

Периодични доставки, при писмена заявка от страна на Възложителя на атравматичен шевен материал, съгласно спецификация.

Доставка на лекарствени средства по позиция № 21 от техническа спецификация към процедура за възлагане на обществена поръчка с УИН в РОП 00693-2015-0003 - УИН в РОП 00693-2015-011

10.11.2015 11:45:00

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ по позиция № 21 от техническа спецификация към процедура за възлагане на обществена поръчка с УИН в РОП 00693-2015-0003 за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, за срок от една календарна година