Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинско оборудване, производство на фирма GE Healthcare - УИН в РОП 00693-2016-0008

Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинско оборудване, производство на фирма GE Healthcare, инсталирано в отделение Инвазивна кардиология и Детска шокова зала при УМБАЛСМ ”Н.И.Пирогов” ЕАД, съгласно спецификация

Друга информация

01.06.2016 11:37:30