Инженеринг /проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи/ за доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД

Друга информация

07.07.2020 14:16:36

Обявление

18.05.2020 08:46:27