Доставка чрез закупуване на медицинска апаратура за Специализиран травматологичен комплекс, съгласно спецификация - УИН в РОП 00693-2015-0009

Доставка чрез закупуване на медицинска апаратура за Специализиран травматологичен комплекс - МОБИЛНА ДИГИТАЛНА РЕНТГЕНОВА СИСТЕМА ТИП „С-РАМО” - 3 БРОЯ, съгласно спецификация

Обявление

21.10.2015 11:56:42