Април 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Закупуване на компютърен томограф /скенер/ - 32 срезов - УИН в РОП: 00693-2017-0002

Изпълнението на поръчката включва доставка на апаратурата, предмет на настоящата поръчка, пълно проектиране, лицензиране на оборудването в АЯР, монтаж, пускане в експлоатация, гаранционна поддръжка и обучение на персонала

Документи
Решение за прекратяване 2017-03-14 12:53:16 Изтеглете файл

Обявление

08.02.2017 14:30:59