“ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА КЛИНИКА”

Доставка и монтаж на медицинско оборудване за Детско гръдно отделение, Отделение по хирургия на новороденото, Детска коремна хирургия и Детска травматология към Детска клиника при УМБАЛСМ «Н.И. Пирогов» ЕАД

Обявление

13.02.2017 15:22:14

Решения

12.04.2017 15:57:37

Друга информация

04.04.2017 13:38:34