ДОСТАВКА НА СУХИ И ТЕЧНИ РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА - УИН в РОП 00693-2016-0002

Ежеседмични доставки на течни и сухи разтвори за хемодиализа за пациенти с хронична бъбречна недостатъчност в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, съгласно спецификация

Обявление

29.02.2016 09:23:00