Решения на възложителите за завършване на процедурите

Заглавие Дата Файл
Решение № РД-20-1579/06.12.2016 г. 2016-12-06 15:31:00 Изтеглете файл
Решение за класиране 2016-11-11 10:51:00 Изтеглете файл