Декември 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Доставка на лекарствени средства по позиция № 21 от техническа спецификация към процедура за възлагане на обществена поръчка с УИН в РОП 00693-2015-0003 - УИН в РОП 00693-2015-011

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти по смисъла на ЗЛПХМ по позиция № 21 от техническа спецификация към процедура за възлагане на обществена поръчка с УИН в РОП 00693-2015-0003 за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, за срок от една календарна година