Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациентите на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕАД - УИН в РОП 00693-2015-0002

Приготвяне и ежедневна доставка на храна за индивидуално /таблетно/ хранене на пациентите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД съгласно спецификация за срок от три календарни години