ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ДВИЖИМОТО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО В БОЛНИЦАТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СГРАДИТЕ НА УМБАЛСМ “Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА “СОД” - УИН в РОП 00693-2015-0007

Организиране и осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на движимото и недвижимо имущество в болницата, осигуряване на пропускателен режим в сградите на УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД и извършване на услугата „СОД”, като стратегически обект от значение за националната сигурност на страната, за срок от три календарни години.

Обявление

24.07.2015 11:38:12