Абонаментно сервизно обслужване на асансьорните уредби в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - ЕАД - УИН в РОП 00693-2015-0006

Ежедневна/ денонощна/ техническа поддръжка и сервизно обслужване на асансьорните уредби – 25 броя  на територията на УМБАЛСМ,,Н.И.Пирогов” – ЕАД, съгласно спецификация на асансьорните уредби по Приложение №1, с постояно присъствие на сервизни техници на територията на болницата, за срок от три календарни години

Обявление

20.04.2015 18:34:55