ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ - УИН в РОП 00693-2016-0005

Надграждане, с увеличаване на капацитета и полезния срок на експлоатация на Комплексна система за управление, контрол и обезвреждане на опасни болнични отпадъци (ОБО) - Medister™, собственост на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД

Обявление

06.04.2016 13:12:04