Надграждане на мултимодална работна станция за визуализация и постобработка на медицински образи към компютърен томограф за нуждите на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД

Обявление

15.06.2020 13:20:17