ДОСТАВКА НА ОБЩ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ - УИН в РОП: 00693-2016-0007

Доставка на медицински консумативи за нуждите на УМБАЛСМ «Н.И. Пирогов» ЕАД, с периодични доставки по предварителна писмена заявка от страна на възложителя, съгласно спецификация

Обявление

14.04.2016 12:05:18

Друга информация

13.12.2016 12:40:44