Транспорт и третиране на болнични отпадъци с код 180101, 180103*, 180104 съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД за срок от три години - УИН в РОП 00693-2015-0005

Транспорт и третиране на болнични отпадъци с код 180101, 180103*, 180104 съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, генерирани от дейността на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н.И.Пирогов” ЕАД за срок от три години

Обявление

20.04.2015 19:25:06