ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ПЕРИТОНЕАЛНО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, УИН в РОП № 00693-2015-0010

Периодични доставки, при писмена заявка от страна на Възложителя на медицински изделия и лекарствени продукти за перитонеално диализно лечение за пациенти с хронична бъбречна недостатъчност при УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” ЕАД, съгласно спецификация

Обявление

22.10.2015 14:58:31