Изпиране, дезинфекция, гладене и зашиване на мек болничен инвентар за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД - УИН в РОП 00693-2015-0008

Ежедневно /без неделите/ изпиране, дезинфекция и химиотермодезинфекция, сушене, гладене и зашиване на мек болничен инвентар и други текстилни материали за нуждите на УМБАЛСМ,,Н.И.Пирогов” – ЕАД, за срок от три календарни години.

Обявление

30.07.2015 10:58:48