ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОМЕЩЕНИЯТА В КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ КЪМ „УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

Обявление

05.02.2020 15:51:39