Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Доклад по чл. 60 от ППЗОП 2016-11-04 17:13:00 Изтеглете файл
Протокол № 3 2016-11-04 17:12:00 Изтеглете файл
Протокол № 4 2016-11-04 17:12:00 Изтеглете файл
Протокол № 2 2016-09-30 10:48:00 Изтеглете файл
Протокол № 1 2016-09-30 10:47:00 Изтеглете файл