ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ - УИН в РОП 00693-2016-0004

Периодични доставки на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на болницата по предварителна заявка от страна на възложителя за срок от две календарни години.

Обявление

01.04.2016 16:44:08