Решения на възложителите за завършване на процедурите

Заглавие Дата Файл
Решение № РД-20-1186/16.09.2016 г. 2016-09-16 11:03:00 Изтеглете файл
Решение за определяне на изпълнител 2016-07-14 08:42:00 Изтеглете файл