Решения на възложителите за завършване на процедурите

Заглавие Дата Файл
Решение № РД-20-280 от 23.03.2016 г. за класиране на участниците в процедурата 2016-03-23 15:29:00 Изтеглете файл
Решение № РД-20-279 от 23.03.2016 г. за прекратяване по позиция 7 2016-03-23 15:28:00 Изтеглете файл