„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД”

Друга информация

02.07.2020 15:08:28

Обявление

23.04.2020 10:19:41