Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на Университетска много профилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" ЕАД

Документи
Проект на договор 2018-09-12 11:13:08 Изтеглете файл
Образец 1 Административни сведения 2018-09-12 11:08:14 Изтеглете файл
Декларация за запознаване с условията на процедурата 2018-09-12 11:02:30 Изтеглете файл
Декларация за срок на валидност на офертата 2018-09-12 11:01:47 Изтеглете файл
Образец 3 ценова оферта 2018-09-12 11:01:16 Изтеглете файл
Образец 2 Техническа оферта 2018-09-12 11:00:45 Изтеглете файл
Изисквания към участниците 2018-09-12 10:59:52 Изтеглете файл
Покана 2018-09-12 10:44:53 Изтеглете файл