Избор на изпълнители за сключване на „Договори за финансови услуги“ предостaвяни от финансови институции за нуждите на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина Н. И. Пирогов" ЕАД

Документи
Проект на Договор 2021-12-17 12:06:32 Изтеглете файл
Приложение № 3 Образец на ценова оферта 2021-12-17 12:06:08 Изтеглете файл
Приложение № 2 Техническа оферта 2021-12-17 12:05:38 Изтеглете файл
Приложение № 1 – Административни сведения 2021-12-17 12:05:07 Изтеглете файл
Декларация за срок на валидност 2021-12-17 12:04:40 Изтеглете файл
Декларация за запознаване с условията на процедурата 2021-12-17 12:04:05 Изтеглете файл
Покана 2021-12-17 12:03:29 Изтеглете файл