Събиране на оферти с обява

„Изготвяне на Инвестиционен проект на обект Клиника по изгаряния към УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД, съгласно техническа спецификация"

23.10.2017 14:33:43

„Изготвяне на Инвестиционен проект на обект Клиника по изгаряния към УМБАЛСМ «Н. И. Пирогов» ЕАД, съгласно техническа спецификация"