Събиране на оферти с обява

Извършване на медицински изследвания - магнитно резонансна томография /МРТ/ на пациенти на УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД, съгласно техническа спецификация

12.09.2017 14:52:16

Извършване на медицински изследвания - магнитно резонансна томография /МРТ/ на пациенти на УМБАЛСМ Н.И. Пирогов ЕАД, съгласно техническа спецификация

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на холмиум лазерна система за литотрипсия

12.09.2017 14:38:36

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на холмиум лазерна система за литотрипсия

Администриране на информационната система на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД

11.09.2017 14:14:07

Администриране на информационната система на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД

Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на специализиран ъпгрейд за обемна реконструкция и стент позициониране, напълно съвместим с наличен ангиографски апарат модел Artis one, производство на Сименс АГ

01.08.2017 12:53:43

Доставка, инсталация и гаранционна поддръжка на специализиран ъпгрейд за обемна реконструкция и стент позициониране, напълно съвместим с наличен ангиографски апарат модел Artis one, производство на Сименс АГ

Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и периферни устройства

06.06.2017 11:46:49

Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и периферни устройства