Събиране на оферти с обява

ДОСТАВКА НА ИНФУЗИОННИ ПОМПИ, СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА КЛИНИКА ПРИ УМБАЛСМ „Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД

13.02.2017 12:58:09

ДОСТАВКА НА ИНФУЗИОННИ ПОМПИ, СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА КЛИНИКА ПРИ УМБАЛСМ „Н.И. ПИРОГОВ” ЕАД, по предварителна писмена заявка от страна на възложителя

Доставка на рентгенова тръба за апарат Siemens – модел Axiom Multix MT в отделение по спешна образна диагностика към Клиника по образна диагностика при УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД

26.01.2017 13:16:32

Доставка чрез замяна, при писмена заявка от страна на възложителя, на рентгенова тръба модел OPTITOP 150/40/80 НС -100, или еквивалентна – два броя. Предмета на поръчката не включва демонтаж на дефектиралата тръба, монтаж и настройката на новата.

Администриране на информационната система на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД

21.07.2016 11:44:43

Администриране на информационната система на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД съгласно техническо задание

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ШОКОВА ЗАЛА КЪМ УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД

20.07.2016 13:28:00

Доставка и монтаж на медицинско оборудване за нуждите на детска шокова зала към УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД съгласно спецификация

ДОСТАВКА НА АПАРАТ ЗА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ

20.07.2016 13:22:00

Доставка и пускане в експлоатация на апарат за механична вентилация за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД съгласно спецификация

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА

19.07.2016 15:51:04

Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска наркозно-дихателна техника на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД съгласно спецификация с включени резервни части