Вътрешни правила

Документи
Вътрешни правила 2020 г. 2020-02-10 11:05:11 Изтеглете файл
Вътрешни правила 2017 2017-04-19 09:00:29 Изтеглете файл
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" ЕАД 2015-02-02 09:01:00 Изтеглете файл
Вътрешни правила за планиране, провеждане и контрол по изпълнението на обществените поръчки в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” ЕАД /отменени с Протоколно решение № СД-I-1 от 23.01.2015 г./ 2014-12-17 12:28:00 Изтеглете файл